Ja, ik wil lid worden!

Je bent pas lid van Helmink Heroes Zwijndrecht wanneer het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend bij de ledenadministratie is ingeleverd!

Als je eerder bij een andere basketbalvereniging hebt gespeeld moet er door de oude vereniging een ondertekende schuldvrijverklaring worden ingeleverd. Een schuldvrijverklaring moet worden aangevraagd bij de vereniging waar je het laatst hebt gespeeld. Dit moet je dus zelf doen!

De ledenadministratie zorgt dat je als lid wordt aangemeld bij de NBB (Nederlandse Basketball Bond). Daarna ontvangt je coach jouw spelerskaart met je lidnummer van de ledenadministratie. Zonder deze kaart ben je niet speelgerechtigd. In overleg met de verantwoordelijke voor de clubkleding wordt je shirtnummer bepaald.

Mocht je daarin ge├»nteresseerd zijn, dan kun je een exemplaar van de statuten en het huishoudelijkreglement van Helmink Heroes Zwijndrecht opvragen bij de secretaris.

Hier vind je nog wat extra informatie over het lidmaatschap