Als spelend lid ben je verplicht om in een wedstrijdtenue van de vereniging te spelen. Voldoe je in een wedstrijd niet aan de tenue eisen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele boetes. Het wedstrijdtenue wordt door de vereniging in bruikleen aangeboden. Je betaalt 15,- per jaar voor het gebruik van een tenue. Zo zorgen wij als vereniging ervoor dat je geen dure tenue's hoeft aan te schaffen en tegelijkertijd komt er geld beschikbaar voor nieuwe tenue's.

Voor basketballschoenen en sportsokken zijn er geen tenue eisen. Je kunt hiervoor terecht bij een sportwinkel.

 

De hoogte van de contributie hangt af van de leeftijd en of het een wedstrijd spelend of een recreatief lidmaatschap betreft. De bedragen hieronder zijn inclusief tenuehuur en doortrainen in juni. 


Voor het seizoen 2017-2018 is het als volgt:

Contributie      
Onder 10 245,00  
Onder 12 245,00  
Onder 14 260,00  
Onder 16 275,00  
Onder 18 290,00  
Onder 20 en boven 20 345,00  
++ Toeslag Divisie/ Landelijk 100,00  
       
Recreanten 160,00  
Bedrijfscontributie 375,00  
       
Overige kosten      
Inschrijfgeld 15,00  
Korting actief lid ** 100,00   
Extra training op donderdag incl  
       
       
 Sponsoring in overleg      

 

Ouders met een laag inkomen kunnen via 'Leergeld' een bijdrage in de contributiekosten en kleding ontvangen. Op de website www.leergelddrechtsteden.nl kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

 

** korting actief lid: indien extra hulp wordt verleend aan Bestuur, Commissie, Trainers en Algemene vereniginszaken kan van bestuur in overleg een korting ontvangen tot € 100,- 

Ja, ik wil lid worden!

Je bent pas lid van Helmink Heroes Zwijndrecht wanneer het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend bij de ledenadministratie is ingeleverd!

Als je eerder bij een andere basketbalvereniging hebt gespeeld moet er door de oude vereniging een ondertekende schuldvrijverklaring worden ingeleverd. Een schuldvrijverklaring moet worden aangevraagd bij de vereniging waar je het laatst hebt gespeeld. Dit moet je dus zelf doen!

De ledenadministratie zorgt dat je als lid wordt aangemeld bij de NBB (Nederlandse Basketball Bond). Daarna ontvangt je coach jouw spelerskaart met je lidnummer van de ledenadministratie. Zonder deze kaart ben je niet speelgerechtigd. In overleg met de verantwoordelijke voor de clubkleding wordt je shirtnummer bepaald.

Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je een exemplaar van de statuten en het huishoudelijkreglement van Helmink Heroes Zwijndrecht opvragen bij de secretaris.

Hier vind je nog wat extra informatie over het lidmaatschap